• 14 Ιανουαρίου, 2013

Εγκύκλιος 2 με Α.Δ.Α. ΒΕΦ8Θ-8Ψ3 Επιχειρήσεις τροφίμων & ποτών

Εγκύκλιος 2 με Α.Δ.Α. ΒΕΦ8Θ-8Ψ3 Επιχειρήσεις τροφίμων & ποτών

Εγκύκλιος 2 με Α.Δ.Α. ΒΕΦ8Θ-8Ψ3 Επιχειρήσεις τροφίμων & ποτών 150 150 Γενικό Νοσοκομείο Άρτας

Παρέχονται οδηγίες για την Υγειονομική Διάταξη Υ1γ/Γ.Π οικ 96967 (ΦΕΚ 2718/τ.Β/8-10-2012) «Υγειονομικοί όροι και προϋποθέσεις λειτουργίας επιχειρήσεων τροφίμων και ποτών και άλλες Διατάξεις».

Εγκύκλιος 2 με Α.Δ.Α. ΒΕΦ8Θ-8Ψ3

Μετάβαση στο περιεχόμενο