• 31 Ιανουαρίου, 2013

Νοσηλευτικό Προσωπικό

Νοσηλευτικό Προσωπικό

Νοσηλευτικό Προσωπικό 150 150 Γενικό Νοσοκομείο Άρτας

Μόνιμο

   Νοσηλεύτρια ΤΕ Προϊσταμένη
  Νοσηλευτής ΤΕ Υπεύθυνος 
  Νοσηλεύτρια ΤΕ 
  Βοηθός Νοσηλεύτρια ΔΕ 
  Βοηθός Νοσηλεύτρια ΔΕ 
  Βοηθός Νοσηλεύτρια ΔΕ 
  Βοηθός Νοσηλεύτρια ΔΕ 
  Βοηθός Νοσηλεύτρια ΔΕ 
  Βοηθός Νοσηλεύτρια ΔΕ
  Βοηθός Νοσηλεύτρια ΔΕ 
  Βοηθός Νοσηλεύτρια ΔΕ 
  Βοηθός Νοσηλεύτρια ΔΕ 
  Βοηθός Νοσηλεύτρια ΔΕ 
  Βοηθός Νοσηλεύτρια ΔΕ 
  Βοηθός Νοσηλεύτρια ΔΕ


Επικουρικό

Μετάβαση στο περιεχόμενο