• 31 Ιανουαρίου, 2013

Νοσηλευτικό Προσωπικό

Νοσηλευτικό Προσωπικό

Νοσηλευτικό Προσωπικό 150 150 Γενικό Νοσοκομείο Άρτας

ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ

Μιχάλης Αθανάσιος
(Νοσηλευτής ΤΕ, MSc Διοίκηση Μονάδων Υγείας, MSc Νοσηλευτική Παθολογία, Προϊστάμενος)

Γαλήνας Περικλής (Νοσηλευτής ΤΕ, Υπεύθυνος)

Τσίρκα Μαγδαληνή (Νοσηλεύτρια ΤΕ)

Τσάγγα Σοφία (Νοσηλεύτρια ΤΕ)

Μπουκουβάλα Παρασκευή (Βοηθός Νοσηλεύτρια ΔΕ)

Μπόσμου Αικατερίνη (Βοηθός Νοσηλεύτρια ΔΕ)

Γιαννάκη Βασιλική (Βοηθός Νοσηλεύτρια ΔΕ)

Βάντζου Βασιλική (Βοηθός Νοσηλεύτρια ΔΕ)

Μπαγεώργου Θεοδώρα (Βοηθός Νοσηλεύτρια ΔΕ)

Μπαλάφα Βασιλική (Βοηθός Νοσηλεύτρια ΔΕ)

Καραντζιάς Παναγιώτης (Βοηθός Νοσηλευτής ΔΕ)

Τσαούση Ευτυχία (Βοηθός Νοσηλεύτρια ΔΕ)

Ματσίρα Αικατερίνη (Βοηθός Νοσηλεύτρια ΔΕ)

Μπαγεώργα Κων/να (Βοηθός Νοσηλεύτρια ΔΕ)

Κωνσταντή Αικατερίνη (Βοηθός Νοσηλεύτρια ΔΕ)

Λέτσου Αθηνά (Βοηθός Νοσηλεύτρια ΔΕ)

 

ΒΟΗΘΗΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ

Μετάβαση στο περιεχόμενο