Προσωπικό Κλινικής

Βοηθητικό Προσωπικό 150 150 Γενικό Νοσοκομείο Άρτας

Βοηθητικό Προσωπικό

Παπαφώτη Γεωργία Βοηθός Θαλάμου
Ιατρικό Προσωπικό 150 150 Γενικό Νοσοκομείο Άρτας

Ιατρικό Προσωπικό

Μόνιμο

Τσιαντής Κωνσταντίνος Διευθυντής
Γκιόκα Ελένη Επιμελήτρια Α’
Πασιάς Ιωάννης Επιμελητής Α’
Ματέρη Ευτυχία Επιμελήτρια Α’
Οικονόμου Έλλη Επιμελήτρια Α’

 Επικουρικό 

   

 Ειδικευόμενοι 

Βλαχοπούλου Βαρβάρα
Ζορκάδης Σωτήριος
Καψάλη Χριστίνα
Παππά Παναγιώτα

 Αγροτικοί 

 
 
Νοσηλευτικό Προσωπικό 150 150 Γενικό Νοσοκομείο Άρτας

Νοσηλευτικό Προσωπικό

ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ

Μιχάλης Αθανάσιος
(Νοσηλευτής ΤΕ, MSc Διοίκηση Μονάδων Υγείας, MSc Νοσηλευτική Παθολογία, Προϊστάμενος)

Γαλήνας Περικλής (Νοσηλευτής ΤΕ, Υπεύθυνος)

Τσίρκα Μαγδαληνή (Νοσηλεύτρια ΤΕ)

Τσάγγα Σοφία (Νοσηλεύτρια ΤΕ)

Μπουκουβάλα Παρασκευή (Βοηθός Νοσηλεύτρια ΔΕ)

Μπόσμου Αικατερίνη (Βοηθός Νοσηλεύτρια ΔΕ)

Γιαννάκη Βασιλική (Βοηθός Νοσηλεύτρια ΔΕ)

Βάντζου Βασιλική (Βοηθός Νοσηλεύτρια ΔΕ)

Μπαγεώργου Θεοδώρα (Βοηθός Νοσηλεύτρια ΔΕ)

Μπαλάφα Βασιλική (Βοηθός Νοσηλεύτρια ΔΕ)

Καραντζιάς Παναγιώτης (Βοηθός Νοσηλευτής ΔΕ)

Τσαούση Ευτυχία (Βοηθός Νοσηλεύτρια ΔΕ)

Ματσίρα Αικατερίνη (Βοηθός Νοσηλεύτρια ΔΕ)

Μπαγεώργα Κων/να (Βοηθός Νοσηλεύτρια ΔΕ)

Κωνσταντή Αικατερίνη (Βοηθός Νοσηλεύτρια ΔΕ)

Λέτσου Αθηνά (Βοηθός Νοσηλεύτρια ΔΕ)

 

ΒΟΗΘΗΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ

Μετάβαση στο περιεχόμενο