• 31 Ιανουαρίου, 2013

Ιατρικό Προσωπικό

Ιατρικό Προσωπικό

Ιατρικό Προσωπικό 150 150 Γενικό Νοσοκομείο Άρτας
Μητσέλος Βασίλειος

Διευθυντής

Κονής Κυριάκος

Επιμελητής Α’

Λυκούδη Άννα

Επιμελήτρια Β’

Αγγέλης Δημήτριος

Ειδικευόμενος

Θώμου Γερασιμούλα

Ειδικευόμενη 

Μετάβαση στο περιεχόμενο