• 31 Ιανουαρίου, 2013

Ιατρικό Προσωπικό

Ιατρικό Προσωπικό

Ιατρικό Προσωπικό 150 150 Γενικό Νοσοκομείο Άρτας

Μόνιμο

Τσιαντής Κωνσταντίνος Διευθυντής
Γκιόκα Ελένη Επιμελήτρια Α’
Πασιάς Ιωάννης Επιμελητής Α’
Ματέρη Ευτυχία Επιμελήτρια Α’
Οικονόμου Έλλη Επιμελήτρια Α’

 Επικουρικό 

   

 Ειδικευόμενοι 

Βλαχοπούλου Βαρβάρα
Ζορκάδης Σωτήριος
Καψάλη Χριστίνα
Παππά Παναγιώτα

 Αγροτικοί 

 
 
Μετάβαση στο περιεχόμενο