Λήξη 2ης δημόσιας διαβούλευσης τεχνικών προδιαγραφών για την ανάδειξη αναδόχου για «ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ» για τις ανάγκες του Γ.Ν. Άρτας , CPV:50421000-2., με κωδικό ΔΙΑΒ: 2023DIAB27026.

Λήξη 2ης δημόσιας διαβούλευσης τεχνικών προδιαγραφών για την ανάδειξη αναδόχου για «ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ» για τις ανάγκες του Γ.Ν. Άρτας , CPV:50421000-2., με κωδικό ΔΙΑΒ: 2023DIAB27026.

Λήξη 2ης δημόσιας διαβούλευσης τεχνικών προδιαγραφών για την ανάδειξη αναδόχου για «ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ» για τις ανάγκες του Γ.Ν. Άρτας , CPV:50421000-2., με κωδικό ΔΙΑΒ: 2023DIAB27026. 150 150 Γενικό Νοσοκομείο Άρτας
Μετάβαση στο περιεχόμενο