Λήξη 1ης δημόσιας διαβούλευσης τεχνικών προδιαγραφών για την προμήθεια: «ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΑΚΡΙΒΩΣΗ ΤΗΣ ΟΜΑΔΑΣ ΑΙΜΑΤΟΣ (ΜΕ ΚΑΙ ΧΩΡΙΣ ΣΥΝΟΔΟ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟ)» CPV : 33696100-6 με κωδικό 22DIAB000025345 για τις ανάγκες του Γ.Ν. ΑΡΤΑΣ.

Λήξη 1ης δημόσιας διαβούλευσης τεχνικών προδιαγραφών για την προμήθεια: «ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΑΚΡΙΒΩΣΗ ΤΗΣ ΟΜΑΔΑΣ ΑΙΜΑΤΟΣ (ΜΕ ΚΑΙ ΧΩΡΙΣ ΣΥΝΟΔΟ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟ)» CPV : 33696100-6 με κωδικό 22DIAB000025345 για τις ανάγκες του Γ.Ν. ΑΡΤΑΣ.

Λήξη 1ης δημόσιας διαβούλευσης τεχνικών προδιαγραφών για την προμήθεια: «ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΑΚΡΙΒΩΣΗ ΤΗΣ ΟΜΑΔΑΣ ΑΙΜΑΤΟΣ (ΜΕ ΚΑΙ ΧΩΡΙΣ ΣΥΝΟΔΟ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟ)» CPV : 33696100-6 με κωδικό 22DIAB000025345 για τις ανάγκες του Γ.Ν. ΑΡΤΑΣ. 150 150 Γενικό Νοσοκομείο Άρτας

Αναστασία Δημουλά

All stories by:Αναστασία Δημουλά
Μετάβαση στο περιεχόμενο