• 26 Ιουνίου, 2023

Λήξη 2ης δημόσιας διαβούλευση τεχνικών προδιαγραφών για την προμήθεια: ΧΗΜΙΚΑ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΑ (ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΑ ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ) CPV: 33696300-8 με κωδικό 23DIAB000026707 για τις ανάγκες του Γ.Ν. ΑΡΤΑΣ

Λήξη 2ης δημόσιας διαβούλευση τεχνικών προδιαγραφών για την προμήθεια: ΧΗΜΙΚΑ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΑ (ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΑ ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ) CPV: 33696300-8 με κωδικό 23DIAB000026707 για τις ανάγκες του Γ.Ν. ΑΡΤΑΣ

Λήξη 2ης δημόσιας διαβούλευση τεχνικών προδιαγραφών για την προμήθεια: ΧΗΜΙΚΑ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΑ (ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΑ ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ) CPV: 33696300-8 με κωδικό 23DIAB000026707 για τις ανάγκες του Γ.Ν. ΑΡΤΑΣ 150 150 Γενικό Νοσοκομείο Άρτας
Μετάβαση στο περιεχόμενο