• 4 Φεβρουαρίου, 2013

Σύμβαση τεχνικής υποστήριξης για μια κάμερα kodak dv 6800 και ενός ψηφιοποιητή poc 360

Σύμβαση τεχνικής υποστήριξης για μια κάμερα kodak dv 6800 και ενός ψηφιοποιητή poc 360

Σύμβαση τεχνικής υποστήριξης για μια κάμερα kodak dv 6800 και ενός ψηφιοποιητή poc 360 150 150 Γενικό Νοσοκομείο Άρτας
Μετάβαση στο περιεχόμενο