ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΜΕΣΩ ΤΗΣ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ iSupplies (https://arta.isupplies.gr/) ΓΙΑ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΠΔ, ΟΥΡ, ΠΝ, ΜΤΝ (ΠΡΑΞΗ 9/13-4-18_3)

ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΜΕΣΩ ΤΗΣ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ iSupplies (https://arta.isupplies.gr/) ΓΙΑ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΠΔ, ΟΥΡ, ΠΝ, ΜΤΝ (ΠΡΑΞΗ 9/13-4-18_3)

ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΜΕΣΩ ΤΗΣ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ iSupplies (https://arta.isupplies.gr/) ΓΙΑ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΠΔ, ΟΥΡ, ΠΝ, ΜΤΝ (ΠΡΑΞΗ 9/13-4-18_3) 150 150 Γενικό Νοσοκομείο Άρτας
Μετάβαση στο περιεχόμενο