• 24 Ιουλίου, 2018

ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΜΕΣΩ ΤΗΣ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ iSupplies (https://arta.isupplies.gr/) ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΜΕΘ, ΠΑΘ/ΚΗ, ΠΝ (ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 252)

ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΜΕΣΩ ΤΗΣ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ iSupplies (https://arta.isupplies.gr/) ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΜΕΘ, ΠΑΘ/ΚΗ, ΠΝ (ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 252)

ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΜΕΣΩ ΤΗΣ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ iSupplies (https://arta.isupplies.gr/) ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΜΕΘ, ΠΑΘ/ΚΗ, ΠΝ (ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 252) 150 150 Γενικό Νοσοκομείο Άρτας

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 252

(252) 17083_24-7-18

Μετάβαση στο περιεχόμενο