ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ – ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΧΕΙΡΟΥΓΕΙΟΥ ΜΕ ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ. 8043/30-5-2014

ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ – ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΧΕΙΡΟΥΓΕΙΟΥ ΜΕ ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ. 8043/30-5-2014

ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ – ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΧΕΙΡΟΥΓΕΙΟΥ ΜΕ ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ. 8043/30-5-2014 150 150 Γενικό Νοσοκομείο Άρτας
Μετάβαση στο περιεχόμενο