• 25 Σεπτεμβρίου, 2017

ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΚΛΕΙΣΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ BARCODE SCANNER ΧΕΙΡΟΣ ΑΡΙΘΜ.ΠΡΩΤ.17444/25-9-17

ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΚΛΕΙΣΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ BARCODE SCANNER ΧΕΙΡΟΣ ΑΡΙΘΜ.ΠΡΩΤ.17444/25-9-17

ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΚΛΕΙΣΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ BARCODE SCANNER ΧΕΙΡΟΣ ΑΡΙΘΜ.ΠΡΩΤ.17444/25-9-17 150 150 Γενικό Νοσοκομείο Άρτας
Μετάβαση στο περιεχόμενο