• 25 Σεπτεμβρίου, 2017

ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΚΛΕΙΣΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΑΝΙΧΝΕΥΤΗ ΦΛΕΒΩΝ ΚΑΙ ΑΙΣΘΗΤΗΡΑ ΟΞΥΓΟΝΟΥ ΑΡΙΘΜ.ΠΡΩΤ.17443/25-9-17

ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΚΛΕΙΣΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΑΝΙΧΝΕΥΤΗ ΦΛΕΒΩΝ ΚΑΙ ΑΙΣΘΗΤΗΡΑ ΟΞΥΓΟΝΟΥ ΑΡΙΘΜ.ΠΡΩΤ.17443/25-9-17

ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΚΛΕΙΣΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΑΝΙΧΝΕΥΤΗ ΦΛΕΒΩΝ ΚΑΙ ΑΙΣΘΗΤΗΡΑ ΟΞΥΓΟΝΟΥ ΑΡΙΘΜ.ΠΡΩΤ.17443/25-9-17 150 150 Γενικό Νοσοκομείο Άρτας
Μετάβαση στο περιεχόμενο