• 28 Ιουνίου, 2017

ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΚΛΕΙΣΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΚΑΙ ΥΛΙΚΑ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΧΩΡΟΥ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑ ΑΡΙΘΜ 11752

ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΚΛΕΙΣΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΚΑΙ ΥΛΙΚΑ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΧΩΡΟΥ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑ ΑΡΙΘΜ 11752

ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΚΛΕΙΣΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΚΑΙ ΥΛΙΚΑ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΧΩΡΟΥ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑ ΑΡΙΘΜ 11752 150 150 Γενικό Νοσοκομείο Άρτας
Μετάβαση στο περιεχόμενο