ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΑΝΟΙΚΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΑΡΙΘΜ.ΠΡΩΤ. 20894/9-11-17

ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΑΝΟΙΚΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΑΡΙΘΜ.ΠΡΩΤ. 20894/9-11-17

ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΑΝΟΙΚΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΑΡΙΘΜ.ΠΡΩΤ. 20894/9-11-17 150 150 Γενικό Νοσοκομείο Άρτας

ΠΑΡΟΧΕΤΕΥΣΕΙΣ PEN-ROSE, ΠΟΛΥΒΡΥΣΑ 5 ΣΤΡΟΦΙΓΓΩΝ, ΣΩΛΗΝΕΣ ΤΡΑΧΕΙΟΣΤΟΜΙΑΣ, ΣΕΤ ΔΙΑΔΕΡΜΙΚΗΣ ΤΡΑΧΕΙΟΣΤΟΜΙΑΣ, ΠΡΟΕΚΤΑΣΕΙΣ ΕΝΔΟΤΡΑΧΕΙΑΚΟΥ ΣΩΛΗΝΑ

ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΑΝΟΙΚΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΑΡΙΘΜ.ΠΡΩΤ. 20894/9-11-17

Μετάβαση στο περιεχόμενο