• 9 Νοεμβρίου, 2017

ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΑΝΟΙΚΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΑΡΙΘΜ.ΠΡΩΤ. 20893/9-11-17

ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΑΝΟΙΚΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΑΡΙΘΜ.ΠΡΩΤ. 20893/9-11-17

ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΑΝΟΙΚΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΑΡΙΘΜ.ΠΡΩΤ. 20893/9-11-17 150 150 Γενικό Νοσοκομείο Άρτας

ΠΛΕΓΜΑ e-PTFE, ΑΝΤΛΙΑ ΑΡΘΡΟΣΚΟΠΗΣΗΣ, ΓΛΥΦΑΝΑ, ΣΕΤ ΠΛΥΣΗΣ-ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗΣ ΟΦΘ/ΚΟ, ΜΟΡΦΟΜΕΤΑΤΡΟΠΕΑΣ

ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΑΝΟΙΚΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΑΡΙΘΜ.ΠΡΩΤ. 20893/9-11-17

Μετάβαση στο περιεχόμενο