ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΑΝΟΙΚΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΑΡΙΘΜ.ΠΡΩΤ. 20895/9-11-17

ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΑΝΟΙΚΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΑΡΙΘΜ.ΠΡΩΤ. 20895/9-11-17

ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΑΝΟΙΚΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΑΡΙΘΜ.ΠΡΩΤ. 20895/9-11-17 150 150 Γενικό Νοσοκομείο Άρτας

ΚΛΙΠ ΟΜΦΑΛΙΟΥ ΛΩΡΟΥ, ΦΙΑΛΙΔΙΑ PAP TEST, ΠΟΔΙΕΣ ΠΛΑΣΤΙΚΕΣ Μ.Χ., ΔΟΧΕΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΩΝ, ΦΙΛΜΣ ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΚΟΥ

ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΑΝΟΙΚΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΑΡΙΘΜ.ΠΡΩΤ. 20895/9-11-17

Μετάβαση στο περιεχόμενο