• 27 Οκτωβρίου, 2017

ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΑΝΟΙΚΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΑΡ.ΠΡΩΤ.19961/27-10-17

ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΑΝΟΙΚΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΑΡ.ΠΡΩΤ.19961/27-10-17

ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΑΝΟΙΚΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΑΡ.ΠΡΩΤ.19961/27-10-17 150 150 Γενικό Νοσοκομείο Άρτας

ΠΡΟΕΚΤΑΣΗ ΕΝΔΟΤΡΑΧ. ΣΩΛΗΝΑ, ΦΙΛΤΡΟ ΛΕΥΚΑΦΑΙΡΕΣΗΣ, ΧΑΡΤΙ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗΣ, ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΑ ΠΕΔΙΑ, ΘΕΡΜΙΚΕΣ ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΑΝΟΙΚΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΑΡ.ΠΡΩΤ.19961/27-10-17

Μετάβαση στο περιεχόμενο