• 27 Οκτωβρίου, 2017

ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΑΝΟΙΚΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΑΡ.ΠΡΩΤ.19960/27-10-17

ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΑΝΟΙΚΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΑΡ.ΠΡΩΤ.19960/27-10-17

ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΑΝΟΙΚΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΑΡ.ΠΡΩΤ.19960/27-10-17 150 150 Γενικό Νοσοκομείο Άρτας

ΑΙΜΟΣΤΑΤΙΚΟΣ ΣΠΟΓΓΟΣ, ΣΩΛΗΝΕΣ ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗΣ, ΕΚΡΙΖΩΤΕΣ ΚΙΡΣΩΝ, ΠΛΑΚΕΣ ΓΕΙΩΣΗΣ, ΣΤΥΛΕΟΣ ΟΦΘ.ΔΙΑΘΕΡΜΙΑΣ

ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΑΝΟΙΚΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΑΡ.ΠΡΩΤ.19960/27-10-17

Μετάβαση στο περιεχόμενο