• 27 Οκτωβρίου, 2017

ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΑΝΟΙΚΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΑΡ.ΠΡΩΤ.19962/27-10-17

ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΑΝΟΙΚΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΑΡ.ΠΡΩΤ.19962/27-10-17

ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΑΝΟΙΚΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΑΡ.ΠΡΩΤ.19962/27-10-17 150 150 Γενικό Νοσοκομείο Άρτας

ΑΝΤΑΛΛ/ΚΑ ΓΙΑ ΕΝΔΟΣΚΟΠΙΑ OLYMPUS, ΣΤΑΤΩ PLEXIGLASS, ΚΑΛΩΔΙΟ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΑΙΣΘΗΤΗΡΑ BIS

ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΑΝΟΙΚΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΑΡ.ΠΡΩΤ.19962/27-10-17

Μετάβαση στο περιεχόμενο