• 12 Μαΐου, 2014

ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΟΡΓΑΝΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ (ΖΥΓΟΣ ΜΕ ΑΝΑΣΤΗΜΟΜΕΤΡΟ ΤΕΜ 3) Δ.Σ 35/2014

ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΟΡΓΑΝΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ (ΖΥΓΟΣ ΜΕ ΑΝΑΣΤΗΜΟΜΕΤΡΟ ΤΕΜ 3) Δ.Σ 35/2014

ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΟΡΓΑΝΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ (ΖΥΓΟΣ ΜΕ ΑΝΑΣΤΗΜΟΜΕΤΡΟ ΤΕΜ 3) Δ.Σ 35/2014 150 150 Γενικό Νοσοκομείο Άρτας
Μετάβαση στο περιεχόμενο