ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΠΛΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΠΟΡΤΟΚΑΛΕΩΝΑ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΜΕ ΑΡΙΘΜ. ΔΙΑΚ. Δ.Σ. 37/2014

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΠΛΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΠΟΡΤΟΚΑΛΕΩΝΑ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΜΕ ΑΡΙΘΜ. ΔΙΑΚ. Δ.Σ. 37/2014

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΠΛΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΠΟΡΤΟΚΑΛΕΩΝΑ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΜΕ ΑΡΙΘΜ. ΔΙΑΚ. Δ.Σ. 37/2014 150 150 Γενικό Νοσοκομείο Άρτας

Μπόκος Γιώργος

All stories by:Μπόκος Γιώργος
Μετάβαση στο περιεχόμενο