• 27 Νοεμβρίου, 2015

EΠΑΝΑΛΗΨΗ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΜΙΑΣ(1) ΚΑΡΕΚΛΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΜΕ ΜΠΡΑΤΣΑ ΚΑΙ ΡΟΔΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ Γ.Ν. ΑΡΤΑΣ

EΠΑΝΑΛΗΨΗ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΜΙΑΣ(1) ΚΑΡΕΚΛΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΜΕ ΜΠΡΑΤΣΑ ΚΑΙ ΡΟΔΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ Γ.Ν. ΑΡΤΑΣ

EΠΑΝΑΛΗΨΗ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΜΙΑΣ(1) ΚΑΡΕΚΛΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΜΕ ΜΠΡΑΤΣΑ ΚΑΙ ΡΟΔΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ Γ.Ν. ΑΡΤΑΣ 150 150 Γενικό Νοσοκομείο Άρτας
Μετάβαση στο περιεχόμενο