• 27 Νοεμβρίου, 2015

ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΑ) ENΟΣ(1) TΡΟΦΟΔΟΤΙΚΟΥ Η/Υ Β) ΕΝΟΣ(1)ΣΚΛΗΡΟΥ ΔΙΣΚΟΥ ΓΙΑ HOLTER KAΡΔΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΤΟΥ Γ.Ν.ΑΡΤΑΣ

ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΑ) ENΟΣ(1) TΡΟΦΟΔΟΤΙΚΟΥ Η/Υ Β) ΕΝΟΣ(1)ΣΚΛΗΡΟΥ ΔΙΣΚΟΥ ΓΙΑ HOLTER KAΡΔΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΤΟΥ Γ.Ν.ΑΡΤΑΣ

ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΑ) ENΟΣ(1) TΡΟΦΟΔΟΤΙΚΟΥ Η/Υ Β) ΕΝΟΣ(1)ΣΚΛΗΡΟΥ ΔΙΣΚΟΥ ΓΙΑ HOLTER KAΡΔΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΤΟΥ Γ.Ν.ΑΡΤΑΣ 150 150 Γενικό Νοσοκομείο Άρτας
Μετάβαση στο περιεχόμενο