• 8 Αυγούστου, 2019

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Αριθ. Δ.Σ. 90 /2019 ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Για την προμήθεια «ΚΑΡΕΚΛΩΝ» για το είδος: ΚΑΡΕΚΛΕΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΠΕΡΙΣΤΡΕΦΟΜΕΝΕΣ ΤΕΜΑΧΙΑ ΕΝΝΕΑ (9) (CPV:39112000-0) για την κάλυψη των αναγκών του Γ.Ν. Άρτας.

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Αριθ. Δ.Σ. 90 /2019 ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Για την προμήθεια «ΚΑΡΕΚΛΩΝ» για το είδος: ΚΑΡΕΚΛΕΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΠΕΡΙΣΤΡΕΦΟΜΕΝΕΣ ΤΕΜΑΧΙΑ ΕΝΝΕΑ (9) (CPV:39112000-0) για την κάλυψη των αναγκών του Γ.Ν. Άρτας.

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Αριθ. Δ.Σ. 90 /2019 ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Για την προμήθεια «ΚΑΡΕΚΛΩΝ» για το είδος: ΚΑΡΕΚΛΕΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΠΕΡΙΣΤΡΕΦΟΜΕΝΕΣ ΤΕΜΑΧΙΑ ΕΝΝΕΑ (9) (CPV:39112000-0) για την κάλυψη των αναγκών του Γ.Ν. Άρτας. 150 150 Γενικό Νοσοκομείο Άρτας
Μετάβαση στο περιεχόμενο