• 10 Ιουλίου, 2020

ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΑΠΟ 01-01-2020 ΕΩΣ 30-6-2020 ΓΝ ΑΡΤΑΣ

ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΑΠΟ 01-01-2020 ΕΩΣ 30-6-2020 ΓΝ ΑΡΤΑΣ

ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΑΠΟ 01-01-2020 ΕΩΣ 30-6-2020 ΓΝ ΑΡΤΑΣ 150 150 Γενικό Νοσοκομείο Άρτας
Μετάβαση στο περιεχόμενο