• 8 Ιουλίου, 2020

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Αριθ. Δ.Σ. 70 / 2020

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Αριθ. Δ.Σ. 70 / 2020

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Αριθ. Δ.Σ. 70 / 2020 150 150 Γενικό Νοσοκομείο Άρτας

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Αριθ. Δ.Σ. 70 /2020 ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Για την προμήθεια «ΒΑΜΒΑΚΙ» (CPV 03115110-4), για την κάλυψη των αναγκών του Γ.Ν. Άρτας,

YYYY_66

DIAKHRHJH_DS_70_2020

Μετάβαση στο περιεχόμενο