• 16 Σεπτεμβρίου, 2020

ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗΣ ΠΟΛΥΘΡΟΝΑΣ ΑΙΜΟΚΑΘΑΡΣΗΣ

ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗΣ ΠΟΛΥΘΡΟΝΑΣ ΑΙΜΟΚΑΘΑΡΣΗΣ

ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗΣ ΠΟΛΥΘΡΟΝΑΣ ΑΙΜΟΚΑΘΑΡΣΗΣ 150 150 Γενικό Νοσοκομείο Άρτας
Μετάβαση στο περιεχόμενο