• 16 Σεπτεμβρίου, 2020

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Αριθ. Δ.Σ. 89/2020 ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Για την προμήθεια «ΜΕΣΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ»(CPV:24931250-6)για τις ανάγκες του Γ. Ν.

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Αριθ. Δ.Σ. 89/2020 ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Για την προμήθεια «ΜΕΣΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ»(CPV:24931250-6)για τις ανάγκες του Γ. Ν.

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Αριθ. Δ.Σ. 89/2020 ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Για την προμήθεια «ΜΕΣΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ»(CPV:24931250-6)για τις ανάγκες του Γ. Ν. 150 150 Γενικό Νοσοκομείο Άρτας
Μετάβαση στο περιεχόμενο