• 5 Οκτωβρίου, 2020

ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΛΗΡΟΥΣ ΕΝΔΟΣΚΟΠΙΚΟΥ ΟΥΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΠΥΡΓΟΥ

ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΛΗΡΟΥΣ ΕΝΔΟΣΚΟΠΙΚΟΥ ΟΥΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΠΥΡΓΟΥ

ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΛΗΡΟΥΣ ΕΝΔΟΣΚΟΠΙΚΟΥ ΟΥΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΠΥΡΓΟΥ 150 150 Γενικό Νοσοκομείο Άρτας
Μετάβαση στο περιεχόμενο