• 5 Οκτωβρίου, 2020

ΔΙΕΚ ΒΟΗΘΩΝ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ Γ.Ν.ΆΡΤΑΣ MOΡΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΤΑΡΤΙΖΟΜΕΝΩΝ ΣΤΟ Α΄ΕΞΑΜΗΝΟ

ΔΙΕΚ ΒΟΗΘΩΝ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ Γ.Ν.ΆΡΤΑΣ MOΡΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΤΑΡΤΙΖΟΜΕΝΩΝ ΣΤΟ Α΄ΕΞΑΜΗΝΟ

ΔΙΕΚ ΒΟΗΘΩΝ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ Γ.Ν.ΆΡΤΑΣ MOΡΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΤΑΡΤΙΖΟΜΕΝΩΝ ΣΤΟ Α΄ΕΞΑΜΗΝΟ 150 150 Γενικό Νοσοκομείο Άρτας
Μετάβαση στο περιεχόμενο