• 2 Νοεμβρίου, 2020

Διαβούλευση Τεχνικών Προδιαγραφών Χειρουργικής Τράπεζας

Διαβούλευση Τεχνικών Προδιαγραφών Χειρουργικής Τράπεζας

Διαβούλευση Τεχνικών Προδιαγραφών Χειρουργικής Τράπεζας 150 150 Γενικό Νοσοκομείο Άρτας

Το Γενικό Νοσοκομείο Άρτας προβαίνει στη 2Η δημόσια διαβούλευση των τεχνικών προδιαγραφών για την προμήθεια “ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΗΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ” CPV:33192230-3.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΤΕΧΝ. ΠΡΟΔ. ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΗΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ

Μετάβαση στο περιεχόμενο