ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Αριθ. Δ.Σ. 100/2020 ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Για την προμήθεια «ΜΕΛΑΝΙΑ» (ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΑΝΑΛΩΣΙΜΟΣ ΜΕΛΑΝΙΑ / ΤΟΝΕΡ ΕΚΤΥΠΩΤΩΝ ΚΑΙ ΦΩΤΟΑΝΤΙΓΡΑΦΙΚΩΝ) (CPV: 30192110-5)

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Αριθ. Δ.Σ. 100/2020 ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Για την προμήθεια «ΜΕΛΑΝΙΑ» (ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΑΝΑΛΩΣΙΜΟΣ ΜΕΛΑΝΙΑ / ΤΟΝΕΡ ΕΚΤΥΠΩΤΩΝ ΚΑΙ ΦΩΤΟΑΝΤΙΓΡΑΦΙΚΩΝ) (CPV: 30192110-5)

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Αριθ. Δ.Σ. 100/2020 ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Για την προμήθεια «ΜΕΛΑΝΙΑ» (ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΑΝΑΛΩΣΙΜΟΣ ΜΕΛΑΝΙΑ / ΤΟΝΕΡ ΕΚΤΥΠΩΤΩΝ ΚΑΙ ΦΩΤΟΑΝΤΙΓΡΑΦΙΚΩΝ) (CPV: 30192110-5) 150 150 Γενικό Νοσοκομείο Άρτας

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Αριθ. Δ.Σ. 100/2020 ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
Για την προμήθεια «ΜΕΛΑΝΙΑ» (ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΑΝΑΛΩΣΙΜΟΣ ΜΕΛΑΝΙΑ / ΤΟΝΕΡ ΕΚΤΥΠΩΤΩΝ ΚΑΙ ΦΩΤΟΑΝΤΙΓΡΑΦΙΚΩΝ) (CPV: 30192110-5)

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΜΕ ΑΔΑΜ.ΚΑΙ ΑΔΑ

ΤΕΥΔ

Συνημμένα αρχεία

Αραβαντινού Ρεγγίνα

All stories by:Αραβαντινού Ρεγγίνα
Μετάβαση στο περιεχόμενο