• 15 Σεπτεμβρίου, 2020

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Αριθ. Δ.Σ.87 ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Για την προμήθεια «ΑΝΑΛΥΤΕΣ ΑΙΜΑΤΟΣ(ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΑ ΑΝΑΛΥΤΩΝ ΑΕΡΙΩΝ ΑΙΜΑΤΟΣ ΜΕ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΣΥΝΟΔΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ)( CPV:38434520-7)»

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Αριθ. Δ.Σ.87 ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Για την προμήθεια «ΑΝΑΛΥΤΕΣ ΑΙΜΑΤΟΣ(ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΑ ΑΝΑΛΥΤΩΝ ΑΕΡΙΩΝ ΑΙΜΑΤΟΣ ΜΕ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΣΥΝΟΔΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ)( CPV:38434520-7)»

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Αριθ. Δ.Σ.87 ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Για την προμήθεια «ΑΝΑΛΥΤΕΣ ΑΙΜΑΤΟΣ(ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΑ ΑΝΑΛΥΤΩΝ ΑΕΡΙΩΝ ΑΙΜΑΤΟΣ ΜΕ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΣΥΝΟΔΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ)( CPV:38434520-7)» 150 150 Γενικό Νοσοκομείο Άρτας
Μετάβαση στο περιεχόμενο