• 28 Αυγούστου, 2020

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Αριθ. Δ.Σ. 79/2020 ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Για την Ανάδειξη αναδόχου για «ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ» ΤΟΥ Γ. Ν. ΑΡΤΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΚΕ.Φ.Ι.ΑΠ. ΆΡΤΑΣ (CPV :50750000-7)

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Αριθ. Δ.Σ. 79/2020 ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Για την Ανάδειξη αναδόχου για «ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ» ΤΟΥ Γ. Ν. ΑΡΤΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΚΕ.Φ.Ι.ΑΠ. ΆΡΤΑΣ (CPV :50750000-7)

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Αριθ. Δ.Σ. 79/2020 ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Για την Ανάδειξη αναδόχου για «ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ» ΤΟΥ Γ. Ν. ΑΡΤΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΚΕ.Φ.Ι.ΑΠ. ΆΡΤΑΣ (CPV :50750000-7) 150 150 Γενικό Νοσοκομείο Άρτας
Μετάβαση στο περιεχόμενο