ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Αριθ. Δ.Σ. 31/2020 ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Για την προμήθεια «ΣΑΚΟΙ ΚΑΙ ΤΣΑΝΤΕΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΡΡΙΜΑΤΩΝ ΑΠΌ ΠΟΛΥΑΙΘΥΛΕΝΙΟ (CPV: 19640000-4)» για την κάλυψη των αναγκών του Γ.Ν. Άρτας,

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Αριθ. Δ.Σ. 31/2020 ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Για την προμήθεια «ΣΑΚΟΙ ΚΑΙ ΤΣΑΝΤΕΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΡΡΙΜΑΤΩΝ ΑΠΌ ΠΟΛΥΑΙΘΥΛΕΝΙΟ (CPV: 19640000-4)» για την κάλυψη των αναγκών του Γ.Ν. Άρτας,

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Αριθ. Δ.Σ. 31/2020 ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Για την προμήθεια «ΣΑΚΟΙ ΚΑΙ ΤΣΑΝΤΕΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΡΡΙΜΑΤΩΝ ΑΠΌ ΠΟΛΥΑΙΘΥΛΕΝΙΟ (CPV: 19640000-4)» για την κάλυψη των αναγκών του Γ.Ν. Άρτας, 150 150 Γενικό Νοσοκομείο Άρτας
Μετάβαση στο περιεχόμενο