• 1 Απριλίου, 2021

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Αριθ. Δ.Σ. 30/2021 ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Για την προμήθεια «ΑΠΟΡΡΥΠΑΝΤΙΚΩΝ»

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Αριθ. Δ.Σ. 30/2021 ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Για την προμήθεια «ΑΠΟΡΡΥΠΑΝΤΙΚΩΝ»

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Αριθ. Δ.Σ. 30/2021 ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Για την προμήθεια «ΑΠΟΡΡΥΠΑΝΤΙΚΩΝ» 150 150 Γενικό Νοσοκομείο Άρτας
Μετάβαση στο περιεχόμενο