• 2 Απριλίου, 2021

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Αριθ. Δ.Σ. 32/2021 ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Για την προμήθεια «ΣΥΛΛΟΓΩΝ (ΣΕΤ) ΠΛΗΡΟΥΣ ΑΙΜΟΔΥΝΑΜΙΚΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΜΕ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΣΥΝΟΔΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΗΣ ΜΕΘ ΤΟΥ Γ.Ν. ΑΡΤΑΣ (ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΤΕΜΑΧΙΑ ΤΡΙΑΝΤΑ (30) ) CPV: 33195100-4»

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Αριθ. Δ.Σ. 32/2021 ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Για την προμήθεια «ΣΥΛΛΟΓΩΝ (ΣΕΤ) ΠΛΗΡΟΥΣ ΑΙΜΟΔΥΝΑΜΙΚΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΜΕ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΣΥΝΟΔΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΗΣ ΜΕΘ ΤΟΥ Γ.Ν. ΑΡΤΑΣ (ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΤΕΜΑΧΙΑ ΤΡΙΑΝΤΑ (30) ) CPV: 33195100-4»

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Αριθ. Δ.Σ. 32/2021 ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Για την προμήθεια «ΣΥΛΛΟΓΩΝ (ΣΕΤ) ΠΛΗΡΟΥΣ ΑΙΜΟΔΥΝΑΜΙΚΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΜΕ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΣΥΝΟΔΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΗΣ ΜΕΘ ΤΟΥ Γ.Ν. ΑΡΤΑΣ (ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΤΕΜΑΧΙΑ ΤΡΙΑΝΤΑ (30) ) CPV: 33195100-4» 150 150 Γενικό Νοσοκομείο Άρτας
Μετάβαση στο περιεχόμενο