• 17 Μαΐου, 2019

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Αριθ. Δ.Σ. 46/2019 ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Για την προμήθεια «Ενός (1) MONITOR παρακολούθησης ζωτικών παραμέτρων αναισθησιολογικού συστήματος (CPV:33195000-3)»

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Αριθ. Δ.Σ. 46/2019 ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Για την προμήθεια «Ενός (1) MONITOR παρακολούθησης ζωτικών παραμέτρων αναισθησιολογικού συστήματος (CPV:33195000-3)»

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Αριθ. Δ.Σ. 46/2019 ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Για την προμήθεια «Ενός (1) MONITOR παρακολούθησης ζωτικών παραμέτρων αναισθησιολογικού συστήματος (CPV:33195000-3)» 150 150 Γενικό Νοσοκομείο Άρτας
Μετάβαση στο περιεχόμενο