• 12 Μαρτίου, 2014

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΥΡΙΓΓΩΝ 2,5 ML, 5 ML, 10 ML, 20 ML ΜΕ ΒΕΛΟΝΑ (ΑΠΟΣΠΩΜΕΝΗ) ΤΟΥ ΓΝ. ΑΡΤΑΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜ. ΔΙΑΚ. Δ.Σ. 20/2014

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΥΡΙΓΓΩΝ 2,5 ML, 5 ML, 10 ML, 20 ML ΜΕ ΒΕΛΟΝΑ (ΑΠΟΣΠΩΜΕΝΗ) ΤΟΥ ΓΝ. ΑΡΤΑΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜ. ΔΙΑΚ. Δ.Σ. 20/2014

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΥΡΙΓΓΩΝ 2,5 ML, 5 ML, 10 ML, 20 ML ΜΕ ΒΕΛΟΝΑ (ΑΠΟΣΠΩΜΕΝΗ) ΤΟΥ ΓΝ. ΑΡΤΑΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜ. ΔΙΑΚ. Δ.Σ. 20/2014 150 150 Γενικό Νοσοκομείο Άρτας
Μετάβαση στο περιεχόμενο