• 20 Φεβρουαρίου, 2014

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ ΤΟΥ Γ.Ν. ΑΡΤΑΣ ΕΠΑ.Σ. ΒΟΗΘΩΝ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ & ΚΕ.Φ.Ι.ΑΠ. ΑΡΤΑΣ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ ΤΟΥ Γ.Ν. ΑΡΤΑΣ ΕΠΑ.Σ. ΒΟΗΘΩΝ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ & ΚΕ.Φ.Ι.ΑΠ. ΑΡΤΑΣ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ ΤΟΥ Γ.Ν. ΑΡΤΑΣ ΕΠΑ.Σ. ΒΟΗΘΩΝ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ & ΚΕ.Φ.Ι.ΑΠ. ΑΡΤΑΣ 150 150 Γενικό Νοσοκομείο Άρτας
Μετάβαση στο περιεχόμενο