• 1 Δεκεμβρίου, 2017

Διακήρυξη για την προμήθεια «ΗΘΜΩΝ ΔΙΑΛΥΣΗΣ (Φίλτρα Μ.Τ.Ν.)» CPV:33181200-4 για την κάλυψη των αναγκών του Γ.Ν. Άρτας, συνολικής προϋπολογισθείσας δαπάνης 62.726,30 €

Διακήρυξη για την προμήθεια «ΗΘΜΩΝ ΔΙΑΛΥΣΗΣ (Φίλτρα Μ.Τ.Ν.)» CPV:33181200-4 για την κάλυψη των αναγκών του Γ.Ν. Άρτας, συνολικής προϋπολογισθείσας δαπάνης 62.726,30 €

Διακήρυξη για την προμήθεια «ΗΘΜΩΝ ΔΙΑΛΥΣΗΣ (Φίλτρα Μ.Τ.Ν.)» CPV:33181200-4 για την κάλυψη των αναγκών του Γ.Ν. Άρτας, συνολικής προϋπολογισθείσας δαπάνης 62.726,30 € 150 150 Γενικό Νοσοκομείο Άρτας
Μετάβαση στο περιεχόμενο