• 22 Σεπτεμβρίου, 2020

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Αριθ. Δ.Σ. 91 /2020 ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Για την προμήθεια «Ηθμών Διάλυσης» (Φίλτρων Μ. Τ. Ν. )(CPV: 33181200-4 )για την κάλυψη των

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Αριθ. Δ.Σ. 91 /2020 ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Για την προμήθεια «Ηθμών Διάλυσης» (Φίλτρων Μ. Τ. Ν. )(CPV: 33181200-4 )για την κάλυψη των

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Αριθ. Δ.Σ. 91 /2020 ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Για την προμήθεια «Ηθμών Διάλυσης» (Φίλτρων Μ. Τ. Ν. )(CPV: 33181200-4 )για την κάλυψη των 150 150 Γενικό Νοσοκομείο Άρτας
Μετάβαση στο περιεχόμενο