• 1 Δεκεμβρίου, 2017

ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΚΛΕΙΣΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΜΗΤΡΙΚΗ ΠΛΑΚΕΤΑ ΜΕ ΑΡΙΘΜ ΠΡΩΤ 22523 /1-12-17

ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΚΛΕΙΣΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΜΗΤΡΙΚΗ ΠΛΑΚΕΤΑ ΜΕ ΑΡΙΘΜ ΠΡΩΤ 22523 /1-12-17

ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΚΛΕΙΣΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΜΗΤΡΙΚΗ ΠΛΑΚΕΤΑ ΜΕ ΑΡΙΘΜ ΠΡΩΤ 22523 /1-12-17 150 150 Γενικό Νοσοκομείο Άρτας
Μετάβαση στο περιεχόμενο