• 20 Ιουνίου, 2017

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Αριθμ. Δ.Σ. 66 /2017 ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ Για την προμήθεια ενός (1) ανιχνευτή φλεβών (CPV 33100000-1), για την κάλυψη των αναγκών της Παιδιατρικής Κλινικής του Γ.Ν. Άρτας, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Αριθμ. Δ.Σ. 66 /2017 ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ Για την προμήθεια ενός (1) ανιχνευτή φλεβών (CPV 33100000-1), για την κάλυψη των αναγκών της Παιδιατρικής Κλινικής του Γ.Ν. Άρτας, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Αριθμ. Δ.Σ. 66 /2017 ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ Για την προμήθεια ενός (1) ανιχνευτή φλεβών (CPV 33100000-1), για την κάλυψη των αναγκών της Παιδιατρικής Κλινικής του Γ.Ν. Άρτας, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική 150 150 Γενικό Νοσοκομείο Άρτας
Μετάβαση στο περιεχόμενο