Συνοπτικός διαγωνισμός για την προμήθεια ενός (1) ανιχνευτή φλεβών την Παιδιατρική Κλινική (CPV 33100000-1), για την κάλυψη των αναγκών του Γ.Ν. Άρτας

Συνοπτικός διαγωνισμός για την προμήθεια ενός (1) ανιχνευτή φλεβών την Παιδιατρική Κλινική (CPV 33100000-1), για την κάλυψη των αναγκών του Γ.Ν. Άρτας

Συνοπτικός διαγωνισμός για την προμήθεια ενός (1) ανιχνευτή φλεβών την Παιδιατρική Κλινική (CPV 33100000-1), για την κάλυψη των αναγκών του Γ.Ν. Άρτας 150 150 Γενικό Νοσοκομείο Άρτας

Τσώλα Παναγιώτα

All stories by:Τσώλα Παναγιώτα
Μετάβαση στο περιεχόμενο