ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Αριθμ. Δ.Σ. 53 / 2017 ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ Για την προμήθεια «ΗΘΜΩΝ ΔΙΑΛΥΣΗΣ (Φίλτρα ΜΤΝ)» (CPV 33181200-4) για την κάλυψη των αναγκών του Γ.Ν. Άρτας για χρονικό διάστημα τριών (3) μηνών

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Αριθμ. Δ.Σ. 53 / 2017 ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ Για την προμήθεια «ΗΘΜΩΝ ΔΙΑΛΥΣΗΣ (Φίλτρα ΜΤΝ)» (CPV 33181200-4) για την κάλυψη των αναγκών του Γ.Ν. Άρτας για χρονικό διάστημα τριών (3) μηνών

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Αριθμ. Δ.Σ. 53 / 2017 ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ Για την προμήθεια «ΗΘΜΩΝ ΔΙΑΛΥΣΗΣ (Φίλτρα ΜΤΝ)» (CPV 33181200-4) για την κάλυψη των αναγκών του Γ.Ν. Άρτας για χρονικό διάστημα τριών (3) μηνών 150 150 Γενικό Νοσοκομείο Άρτας
Μετάβαση στο περιεχόμενο