ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Αριθμ. Δ.Σ 39/2017 ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ Για την προμήθεια «Προϊόντα Υγιεινής από χαρτί» (CPV 33771000-5) για την κάλυψη των αναγκών του Γ.Ν. Άρτας

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Αριθμ. Δ.Σ 39/2017 ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ Για την προμήθεια «Προϊόντα Υγιεινής από χαρτί» (CPV 33771000-5) για την κάλυψη των αναγκών του Γ.Ν. Άρτας

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Αριθμ. Δ.Σ 39/2017 ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ Για την προμήθεια «Προϊόντα Υγιεινής από χαρτί» (CPV 33771000-5) για την κάλυψη των αναγκών του Γ.Ν. Άρτας 150 150 Γενικό Νοσοκομείο Άρτας

Παπαδοπούλου Ασημούλα

All stories by:Παπαδοπούλου Ασημούλα
Μετάβαση στο περιεχόμενο